Noget om arkitekt J.H.S. Østerlund !
af Alex Jessen, Stormgade 81, 6700 Esbjerg

Jens Hartvig Sørensen Østerlund blev født 10/11-1888 på en gård i Edslev, Kolt Sogn, Århus, som søn af Gårdejer Peder Sørensen og hustru Bodil Marie Kirstine Jensen Østerlund. Han får en uddannelse som tømrer og læser samtidig til arkitekt. Maj 1914 rejser han til København for at færdiggøre arkitekt-studiet og videre til Esbjerg September 1917 som tilsynsførende ved byggeriet af oliemøllen.

Efter dette byggeri beslutter han at blive i Esbjerg, gifter sig 15/5-1919 med Jenny Pedersen (8/12-1890) i Hørup kirke, Hørup Sogn, Kjellerup, og bliver selvstændig arkitekt 1/11-1919 med både bolig og kontor i Kronprinsensgade 75, 1.sal. I arkiverne står der først nr. 65, men det skyldes en om-nummering af Kronprinsensgade.

De får her 2 børn: Inga 2/9-1920 og Erik 13/1-24. Han køber grunden til Stormgade 81 allerede i 1931, men først i 1937 tegner/bygger han huset, hvor de bor i 25 år indtil hans pludselige død 8/6-62. Jenny Østerlund sælger huset til Max Pedersen og flytter i en lejlighed i Kirkegade 14 (som ejes af Max). I 1976 flytter hun på Fovrfeld Plejehjem og dør 7/4-81. Fru Max flytter ind i samme lejlighed.
Han var medlem af Venstre, i bestyrelsen og i byrådet 1949-54 samtidig med sin arkitekt-virksomhed, hvor han tegnede mange fine huse og mindre opgaver, når huse skulle ændres efter behov. Han underviste sommetider unge i tegning på Esbjerg Højskole. De ligger begge på Gormsgade Kirkegård under 5 min. gang fra Stormgade 81: Afd. Ø, Rk. 14 Nr. 26 og 26B. Begge gravsteder er forlængst udløbet!

Billedet herunder er fra EBA ca. 1952, hvor alle ejerne af Stormgade 79-85 er tilstede! Østerlunds Opgaver
Til højre ses et foto (fra JV), hvor Østerlund underviser i tegning på Esbjerg Højskole. Oversigt: A - B - M
Hvad 'mødet' iøvrigt gik ud på, er ikke oplyst! Se opgave-resumeet under stregen! Østerlunds Hus
Se lidt flere billeder og andre oplysninger om Østerlund  her, her eller her! Set af: 4683
SG83 1952 Personerne regnet fra venstre er:
(Klik på billederne for at forstørre)

1+3 Fru og Murermester Holm, Stormgade 83
2+4 Vognmand Sigvard Møller og Fru Gerda, Stormgade 85
5+6 Fru Jenny og Hr. Østerlund, Arkitekt, Stormgade 81
7+8 Slagtermester Christiansen og Fru Gerda, Stormgade 79
Østerlund underviserHerunder en optælling af arkitekt-opgaver i arkitekt Østerlunds periode 1920-1962
Det skal bemærkes, at Østerlund har sæde i byrådet 1949-54 og derefter er 65+ !
Årene 60-62 tælles med under 1959, men der er ikke mange!
1920X
1921XXX
1922X
1923XXXXXXXX
1924XX
1925X
1926XXXXX
1927XXXXXXX
1928XXXXXXXXXX
1929XXXXXX
Ialt: 45
1930XXXXXXXXXX
1931XXXXXX
1932XXXX
1933XXXXXXXXXX
1934XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1935XXXXXXXXX
1936XXXXXXXXXXXXXX
1937XXXXXXXXXX
1938XXXXXXXX
1939XXXX
Ialt: 94
1940XXXXX
1941XXXXXXXXXXXXX
1942XXXXXXXXXX
1943XXXXXXXX
1944XXXXK
1945XXXXXXXXXXXX
1946XXXXXXXXXX
1947XXXX
1948XXXXXXX
1949XXXX
Ialt: 78
1950X
1951XXX
1952X
1953XXXXX
1954XXXXXXX
1955X
1956XXX
1957X
1958XXX
1959XXXXX
Ialt: 31
Ialt 248 (+74) opgaver på 182 adresser i 60 gader og der kan måske være flere, men de er svære at finde!!
Flere adresser på samme opgave: Marbækvej 6, 8 og 10 bygges som een opgave på altså 3 adresser
og tilsvarende er Skjoldsgade 107 og 109 bygget som een opgave på 2 adresser (tror jeg da)!!
NB-1: Frodesgade 98 og Kronprinsensgade 78 er een og samme ejendom!


Oversigt over betegnelser for de undersøgte gaders navne (alfabetisk)
BA Baggesens Allé
BG Baldursgade
BL Blichers Allé
BO Borgergade
CE Carit Etlars Allé
CA Carstensens Allé
DG Danmarksgade
DV Darumvej
EV Edelsvej
EW Ewalds Allé
EX Exnersgade
FA Fanøgade
FL Finlandsgade
FT Fortuna Allé
FR Fredensgade
FG Frodesgade
FY Fynsgade
GV Gl. Færgevej
GV Gl. Vardevej
GA Godthåbs Allé
GG Gormsgade
HG Haraldsgade
HL Helgolandsgade
HD H. Drachmanns Allé
HA Hygge Allé
JB Jernbanegade
JA Jeppe Aakjærs Allé
JG Jyllandsgade
KI Kirkegade
KD Knudedybet
KO Kongensgade
KP Kronprinsensgade
LV Langelandsvej
LA Lenders Allé
MA Marbækvej
NB Nørrebrogade
NG Nørregade
NH Nyhavnsgade
NO Norgesgade
NY Nygårdsvej
PA Paghs Allé
PG Peder Gydes Vej
RG Rolfsgade
RK Rørkjærsgade
SJ Sjællandsgade
SK Skjoldsgade
SN Skolebakken
SO Skolegade
SP Spangsberggade
SA Spangsbjerg Kirkevej
SR Storegade
SG Stormgade
SB Strandbygade
ST Strandby Kirkevej
SV Svendsgade
TV Thorsvej
TG Torvegade
WG Willemoesgade
ØV Østervinge
ØG Østergade

 Information pr. sag:
 -------------------------------------------
 1: Gadenavn (f.eks. Svendsgade)
 2: Lille billede (forstørres med klik)
 3: Synlig betegnelse , f. eks. SV28
     (forkortet gadenavn og nr)
 4: 1-4 farvede knapper
     (grøn, gul, lilla eller blå),
     der viser en zoom-bar tegning.
 5: Rekvirents/Bestillers titel og navn
 6: 1-2 linier med sagens oplysninger!
     F. eks. arealer (m2) eller tekst.
 Knap-farven viser, om opgaven er en
 gul: del-opgave,
 grøn: hel opgave,
 blå: anden arkitekt eller
 lilla: som angiver anden kilde.


Uddrag af skatte- og indtægtsoplysninger samt befolkning i Esbjerg
 Skatter & Indtægter  Kommentar
  År Skat  Sager   Indtægt    
 1920 312 2.920   Jeg har ingen idé om, hvor Østerlund
 1924 640 13/   2 5.594   lå indtjeningsmæssigt. Han arbejdede
 1928 275 28/ 11 3.274   alene hele livet, hvor andre havde kol-
 1931 976 16/   6 8.817   leger, som de arbejdede sammen med.
 1935 1.559 34/ 10 14.976    
 1939 1.534 33/   4 17.837   En sammenligning med Nordholt, Lolk
 1946 1.844 17/ 10 20.719   og Elmo Thomsen viser dog, at tallene
 1949 2.160 11/   4 25.116   måske ikke virker helt urimelige!!
 1953 1.185 5/   5 12.988    
Under Sager er evt. tal før skråstreg lig med antallet af sager før året!
Vi har skattelister for perioden 1918-56 undtagen 45! Se detaljer!
 År Folketal 
 
192125.110 
192528.939 
193033.277 
193537.032 
 
194039.385 
194543.803 
195049.506 
195552.877 
 
2015115.558 


Jeg startede med at kigge efter huse, der mindede om vort eget, men det greb om sig og derefter brugte jeg systemet WebLager til at gennemgå den indre del af Esbjerg og østerbyen, som det kan ses på det nederste kort herunder, hvor de sorte streger angiver de gader, jeg har slået op. På disse opslag er jeg gået videre, når årstallene ligger i 1919-1962 eller 0.

Efter den første udgivelse af hjemmesiden om Østerlund, viste det sig hurtigt at være nødvendigt med en grundigere gennemgang af Weblager (specielt havde jeg ikke været grundig nok omkring udaterede dokumenter (årstal = 0) ligesom der har været oversete arkitekt-skifte i flere sagsforløb. Det gav 56 sager, som er flettet på plads! Så faldt jeg over databasen 'Vores Kvarter' (se under Ref), hvor jeg fandt 14 sager, der slet ikke findes på WebLager. Desuden fandt jeg supplerende oplysninger til 5-7 af de allerede fundne sager. Herfra har jeg taget de tekster, der har relation til Østerlund (lilla).

Der er desværre rigtig mange huller i WebLager - enten tidligere vandskader, lukkede sager, uorden, sjusk eller andet.
Jeg ved nok, at Weblager er et arbejdsredskab, men der kunne måske have været lidt mere respekt for historikken!
Det er ikke selve systemet, der fejler noget - det er de data, som systemet fodres med!!

Information pr. sag: 1: Gadenavn (f.eks. Kirkegade), 2: Lille billede, der kan forstørres, 3: Synlig betegnelse , f. eks. KI107
4: farvede knapper med tegning, der kan forstørres (grøn=hus, gul=del-opgave, blå=anden arkitekt).
5: Bestillerens titel/navn fulgt af 1-2 linier med sagens oplysninger! Arealer (m2) eller tekst.

Kortet herunder kan så man kan læse gadenavnene!!
Det viser også det undersøgte område. Jeg har taget en lang række stikprøver i områderne udenfor kortet, både Sædding, Fovrfeld,
Spangsbjerg og Jerne uden at finde nogen med Østerlund og det skal jo lige huskes, at efter byrådsperioden er han jo altså +65!
I feb/mar 2014 har jeg gennemgået hele Boldesager ud til Degnevej og Spangsbjerg Møllevej samt taget stikprøver i Spangsbjerg
udover de gader, der er gennemgående fra Boldesager uden at finde nogen relevante sager!!

Området indeholder dele af 9 ejerlav, nemlig: C = Esbjerg Bygrunde, E = Esbjerg Jorder, S = Strandby, B = Boldesager,
  R = Rørkær, J = Jerne, G = Gammelby, A = Andrup, V = Veldbæk.


Referencer:
Dansk Scanning A/S Der indskanner arkiver/byggesager for mange danske kommuner og via websiden
WebLager®.dk stiller dem til rådighed for alle interesserede. I mit tilfælde bruger jeg programmet
Zoomify® til at gøre disse billeder zoom-bare, så alle detaljer kan ses tydeligt på enhver skærm!
Der er en del fejl i datamaterialet til WebLager.dk - se en oversigt her!!
  
Esbjerg Lokalhistorisk Arkiv EBA,som jeg har trukket en del på! (billeder øverst/nederst på siden stammer herfra!)
Vores Kvarter, Esbjerg Kvarteret begrænset af Kirkegade/Kongensgade/Jernbanegade/Frodesgade er beskrevet
i en database hos EBA, hvor jeg fandt 12-15 sager, som jeg ikke havde i forvejen.
Egne billeder må gerne ses, men ikke bruges uden mit vidende!! Når man fotograferer høje bygninger kan
ShiftN® fænomenet 'styrtende linier' optræde; med programmet ShiftN kan det modvirkes/fjernes!
  
Arkitekt-delen fylder 1,25 GB med 225.362 filer i 1.487 mapper    (axj.dk/ark)
Alt det andet fylder 4,71 GB med 48.613 filer i 2.625 mapper      (axj.dk)
  
Ejendommen SG42/NG100 (se under Andre´s tegninger) er den mest detaljerede arkitekt-tegning i min hjemmeside og det
viser sig f. eks. på den måde, at når Zoomify-programmet anvendes på den, bliver resultatet 6 mapper med ialt 1462 filer!
Hvis man brugte 600 dpi istedet for 300 ville resultatet blive 23 mapper med ialt 5746 filer (33 MB istedet for 11 MB)!   En lidt mystisk historie - samt lidt flere billeder/arkivalier

Han køber i Apr 1931 grunden Stormgade 81 (se tingbogen), men køber Nov 1935 grunden Stormgade 69 (hjørnegrund mod Frodesgade), tegner et hus til sig selv, udfærdiger kloakplan, som approberes og opgiver det hele en måned senere. På bygnings-anmeldelsen står der 'Opgivet - Solgt grunden til DDPA', som bygger en service-station. Det tegnede hus (stort set uden ændringer) bygges derefter 1936/37 på Stormgade 81.

Det har senere vist sig at have følgende forklaring: Dengang betalte man en skat efter de meter, som ens grund havde til vej/gade og Stormgade 69 havde mange flere meter (Stormgade/Frodesgade) til vej end Stormgade 81
- så måske derfor!!Østerlund rejser som nævnt til Esbjerg som tilsynsførende
arkitekt ved Oliemølle-byggeriet September 1917.
Oliemøllen blev revet endeligt ned i 196?!


Kirkebogsudskrifter fra Statens Arkiver
for J.H.S. Østerlund og for fru Jenny Østerlund
Kolt sogn, 1884-91, opslag 22, nr 21 Levring sogn, 1876-92, opslag 113, nr 10
Vielse: Hørup sogn, 1905-1930, opslag 54, nr 3
for datter Inga Østerlund og for søn Erik Østerlund (død 2005)
Esbjerg Zion, 1914-24, opslag 157, nr 89 Esbjerg Zion, 1914-24, opslag 222, nr 2
Begge er begravet på Gormsgade Kirkegård Afd Ø, Rk 14, Nr 26 og 26B
Oplyst af Linda
Inga har 2 børn: Ulla og Birte Erik har 3 børn: Fred, Linda og Suzanne
Jeg har engang snakket med et af Inga´s børn og skrevet sammen med et af Erik´s, Linda.

En udskrift fra Politiets Registerblade for tiden i København Maj 1914 - Sept 1917

Udskrift af tingbogen, hvor man kan se, at Østerlund købte grunden i 1931
og kort efter får 51 m² af naboens grund (nr 79)


Indvielser
1932 Indvielse af det nye Klarisværk,
som Østerlund var arkitekt på, og
som producerede 14.000 tons/år.
Rejsegilde 1952 for de kommunale rækkehuse på hjørnet af Baggesens Allé og Chr. Winthers Vej.
Østerlund ses som nr. 3 fra venstre.


Fester


Fest 1920 i anledning af Jørgen Hansen´s (den lille maler) afgang som forstander for Teknisk Skole.
Østerlund ses som nr 3 fra højre og fra venstre ses
nr 1: Jørgen Hansen, nr 5: JCB Øhlenschlæger.
Fest 1937 Jubilæum i anledning af, at
Esbjerg Ungdomssamfund fylder 25 år.
Ægteparret Østerlund er nr. 4-5 i rækken,
der starter i nederste venstre hjørne!


  Et eksempel på daglig registrering af varme-forbrug.
Vi har hæfter 1/1-61 - 7/6-62!

Der er flere kommentarer til afvigende aflæsninger - f.eks.
bortrejse, gæster eller lignende!

Den næste ejer registrerer også varme (noget uregelmæssigt).
Vi har hæftet 9/1-63 - 6/2-80!

Mens vi igen registrerer fast
een gang om ugen - til gengæld registreres også vand og strøm!

Vi har en såkaldt bimåler fra
perioden med AJ-Data!
 


Østerlund´s egne boliger

1919-37, 1.sal (ca. 65 m²) + kælder   +
1937-62 (115+55 m²) + 115 m² kælder)  
I dag lyder det jo utroligt, at man kunne nøjes med denne lejlighed til en familie på 4 og arbejdsplads
som arkitekt - men det kunne man!
Her er til gengæld plads til både børn og tegnestue.
I perioder kunne der endda udlejes et værelse.


Østerlund dør! (DK/US/UK)